Öğr. Gör. YILDIRIM ONUR ERDİREN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. YILDIRIM ONUR ERDİREN

T: (0282) 250

M yoerdiren@nku.edu.tr

W yoerdiren.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Tasarım
Ana Bilim Dalı:Endüstri Ürünleri Tasarımı
Doktora
Üniversite: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FELSEFE BÖLÜMÜ / FELSEFE ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2014-
Tez: ESTETİK BAĞLAMINDA RESİM SANATININ ALIMLANMASINDA ÖZGÜRLÜĞÜN BİÇİMLERİ
Yüksek Lisans
Üniversite: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PLASTİK SANATLAR (RESİM,HEYKEL VE SERAMİK) BÖLÜMÜ / PLASTİK SANATLAR PR. (RESİM, HEYKEL VE SERAMİK)
Öğrenim Yılları: 2008-2010
Tez:
Lisans
Üniversite: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ / GRAFİK TASARIMI PR.
Öğrenim Yılları: 2004-2008
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / SOSYOLOJİ PR.
2017-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / TASARIM BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PR.
2016-
Serbest Ö.E NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / TASARIM BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PR.
2014-2016
Serbest Ö.E MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / EL SANATLARI BÖLÜMÜ / KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PR.
2013-2013
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Felsefe
Estetik
Sanat Felsefesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ETİ H. S., ERDİREN Y. O., SANAT PAZARLAMASI: RESİM SERGİLERİNDEKİ ESERLERİN PAZARLANMASINA DAİR BİR YAKLAŞIM, SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ / THE JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE, pp. 448-455, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
2. ERDİREN Y. O., TASARIM BÖLÜMLERİNDE ESTETİK DERSİNİN ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERE KATKISI, SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ / THE JOURNAL OF SOCİAL SCIENCE, pp. 459-464, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ETİ H. S., ERDİREN Y. O., MÜZELERDE REPRODÜKSİYON ÜRÜNLER VE BU ÜRÜNLERİN TÜKETCİLER TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNE DAİR BİR YAKLAŞIM, VII. ULUSLARARASI BALKAN VE YAKIN DOĞU SOSYAL BİLİMLER KONGRELER SERİSİ (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ETİ H. S., ERDİREN Y. O., RESİM SANATINDA RENK VE ŞEKİL UNSURLARININ SATIN ALMA ÜZERİNE ETKİSİ VAR MIDIR?: SOYUT RESİM, VII. ULUSLARARASI BALKAN VE YAKIN DOĞU SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ SERİSİ (24.03.2018-25.03.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. IŞIK N. O., ERDİREN Y. O., DERİ TASARIMINA ESTETİK AÇIDAN BİR BAKIŞ, II. INES ULUSLARLARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ERDİREN Y. O., RESSAM ŞÜKRÜ ERDİREN ESERLERİNE SANATSAL BAKIŞ, II. INES ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ETİ H. S., ERDİREN Y. O., SANAT PAZARLAMASI: RESİM SERGİLERİNDEKİ ESERLERİN PAZARLANMASINA DAİR BİRYAKLAŞIM, II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ERDİREN Y. O., RESİM SANATINDA TOPRAK UNSURU ÇALIŞAN TÜRK RESSAMLARDAN İNCELEME: YALÇIN GÖKÇEBAĞ ESERLERİNE SANATSAL BAKIŞ, HALK KÜLTÜRÜNDE TOPRAK ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (13.10.2017-15.10.2017).
Özet bildiri
7. IŞIK N. O., ERDİREN Y. O., DERİNİN İNSAN HAKLARI ÜZERİNDEKİ ANTROPOLOJİK TEMELLERİ, V. INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONGRESS SERIES (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. ERDİREN Y. O., ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN SANAT ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERE KATKISI, V. INTERNATİONAL BALKAN and NEAR EASTERN SOCİAL SCIENCES CONGRESS SERIES (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. ERDİREN Y. O., TASARIM BÖLÜMLERİNDE ESTETİK DERSİNİN ÖNEMİ VE ÖĞRENCİLERE KATKISI, II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (18.05.2017-20.05.2017).
Özet bildiri
10. ERDİREN Y. O., Grafik Tasarım Unsuru Olan Tasarım Afişlerine Eleştirel Bakış, III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. ERDİREN Y. O., Kuyrukçu D., Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik Tasarım Bölümlerinde Özgün Baskı Tasarımı Dersinin Önemi, 5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu (04.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
12. IŞIK N. O., ERDİREN Y. O., DERİDE ASAMBLAJ TEKNİĞİNİN UYGULANMASI, 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
13. IŞIK N. O., ERDİREN Y. O., DERİNİN TASARIM DALLARINA YANSIMASI, 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
14. ERDİREN Y. O., RESİM ELEŞTİRİSİNİN ÖNEMİ VE RESİM ELEŞTİRİSİYAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR, 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
15. KAYAPINAR U., ERDİREN Y. O., RESİM SANATINA BAKARKEN KÜLTÜREL UNSURLARINETKİLERİ, 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (03.11.2016-05.11.2016).
Tam metin bildiri
16. ERDİREN Y. O., Meslek Yüksekokullarında Özgün Baskı Tasarımının Ayırıcı Nitelikleri, 5. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS´16) (18.05.2016-20.05.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. IŞIK N. O., ERDİREN Y. O., DERİ VE DERİ MAMULLERİNİN PLASTİK SANATLARDA (RESİM, HEYKEL VE SERAMİK) KULLANILMASI, DENİZLİ 2. ULUSAL EL SANATLARI KONGRESİ (03.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
2. IŞIK N. O., ERDİREN Y. O., KAYGUSUZ M., DÜNDEN BUGÜNE PARŞÖMEN, PARŞÖMEN USTALARI VE PARŞÖMENİN KULLANILDIĞI YERLER, DENİZLİ 2. ULUSAL EL SANATLARI KONGRESİ (03.05.2018-05.05.2018).
Özet bildiri
Editörlükler
1. TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ ÇADIR GELENEĞİNİN OSMANLI MİNYATÜR SANATINA YANSIMALARI, Yayın Yeri: International Journal of Interdisciplinary and International Art.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor
2. DERGİ KAPAK TASARIMLARININ SOSYOLOJİK BAĞLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE TECİMSEL YÖNÜ, Yayın Yeri: International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
3. KÜLTÜRLERARASI ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM BAĞLAMINDA ESTETİK ÜRETİM OLARAK BAUHAUS MOBİLYA TASARIMLARININ GÜNÜMÜZ MOBİLYA TASARIMLARINA YANSIMASI, Yayın Yeri: International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
4. TEKNO KÜLTÜR BAĞLAMINDA YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİNİN ÇOKLU DİSİPLİNER SANATSAL ÜRETİMLERE TESİRLERİ, Yayın Yeri: International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art.
Uluslararası Dergi Endekste taranmıyor Erişim Linki
Sanatsal Faaliyetler
1. DENİZLİ 2. ULUSAL EL SANATLARI KONGRESİ / MENEKŞELER (GRAVÜR BASKI) / KARMA SERGİ, Yer:PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ KINIKLI YERLEŞKESİ, Düzenleyenler:PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU, 03.05.2018-05.05.2018.
Karma
2. 4. ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU / MENEKŞELER (GRAVÜR BASKI) / KARMA SERGİ, Yer:ALANYA ALAATTİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:ALANYA ALAATTİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ, 03.05.2018-05.05.2018.
Karma
3. 1. INTERNATIONAL FINE ARTS AND EDUCATION SYMPOSIUM (IFES - 2018) / GRAVÜR BASKI / KARMA SERGİ, Yer:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, 28.04.2018-30.04.2018.
Karma
4. EXHIPORT ”LES TRAVUS SUR PAPIER” / ”ZAMAN” LİTOGRAFİ / KARMA SERGİ, Yer:GALERIE DA VİNCİ ART / PARİS, Düzenleyenler:PINELO ART GALLERY, 25.04.2018-29.04.2018.
Karma
5. ULUSLARARASI KAĞIT İŞLER SERGİSİ ”50” / ”ZAMAN”, Yer:Design Festa Gallery Tokyo, Tokyo/JAPONYA, Düzenleyenler:Pinelo Art Gallery, 03.04.2018-08.04.2018.
Karma
6. DID YOU KNOW? ULUSLARARASI KARMA SERGİ / GRAVÜR "MENEKŞELER", Yer:"BORIS GEORGIEV" VARNA ŞEHİR GALERİSİ, Düzenleyenler:PINELO ART GALLERY, 21.09.2017-24.09.2017.
Karma
7. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu / Yıldırım Onur ERDİREN Gravür ´´Menekşeler´´ / Uluslararası Karma Resim Sergisi, Yer:Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kongre Merkezi, Düzenleyenler:Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 18.05.2017-20.05.2017.
Karma
8. Pamukkale Üniversitesi I. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu / Sürdürülebilir Gelecek İçin Sanat Eğitimi / Uluslararası Görsel Sanatlar Sergisi / Yıldırım Onur ERDİREN ´´Soyut Kompozisyon´´, Yer:PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu ve Fuaye Alanı, Düzenleyenler:Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 20.04.2017-22.04.2017.
Karma
9. Paper Works II/Menekşeler, Yer:Artfactory International Art Gallery, Düzenleyenler:Pinelo Galeri, 22.01.2017-29.01.2017.
Karma
10. 2. Uluslararası Selanik Çağdaş Plastik Sanatlar Sergisi/ Gravür Baskı/Menekşe, Yer:Selanik, Düzenleyenler:Pinelo Galeri, 08.12.2016-11.08.2016.
Karma
11. T.C. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları Sergisi, Yer:Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu, Düzenleyenler:T.C. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu/Onur ERDİREN, Serap Yıldırım GEREN, Arif ŞAHİN, Dilek KUYRUKÇU, 02.05.2016-05.05.2016.
Karma
12. ´´Yeni Yıl´´/Soyut Kompozisyon, Yer:Derinlikler Sanat Merkezi, Düzenleyenler:Derinlikler Sanat Merkezi, 17.12.2013-11.01.2014.
Karma
13. 3 Kuşak ´´Erdiren´ler´´ Retrospektif Sergisi 1, Yer:Derinlikler Sanat Merkezi, Düzenleyenler:Derinlikler Sanat Merkezi/Şükrü ERDİREN, Elçi ERDİREN, Onur ERDİREN, 24.10.2013-14.11.2013.
Karma
14. ´´Hayat Büyük Bir Resim´dir´´ Karma Resim ve Heykel Sergisi, Yer:Deyim Sanat Galerisi, Düzenleyenler:Deyim Sanat Galerisi, 05.01.2012-30.01.2012.
Karma
15. Yeni Yaklaşımlar, Yer:Caddebostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Düzenleyenler:T.C. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Yüksek Lisans Programı/, 19.01.2010-11.02.2010.
Karma
16. Özgün Baskı Sergisi/Gravür Baskı/Menekşeler, Yer:T.C. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, Düzenleyenler:T.C. Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans Programı/Onur ERDİREN, 01.01.2010-02.01.2010.
Özgün